19. november 2017
10:00 Højmesse V/ Trine Villumsen
 
21. november 2017
10:00 Babysalmesang

i kirken med efterfølgende hygge i sognehuset

 
25. november 2017
10:00 Kirkehøjskole

Kl. 10.15 – 11.45
og
kl. 12.15 – 13.45
”Luthers teser”
Foredrag ved Professor emeritus, dr.theol., Martin Schwartz Lausten

 
26. november 2017
10:00 Højmesse v/ Trine Villumsen